Polityka prywatności​

Od 25 maja 2018 na terenie całej Unii Europejskiej, w  tym Polski,  obowiązuje nowe Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Poniżej przedstawiamy naszą Politykę prywatności, z której dowiesz się dokładniej jakie usługi świadczymy oraz w jaki sposób chronimy Twoją prywatność. Znajdziesz tutaj również informacje na temat tego w jaki sposób możesz korzystać z praw przysługujących Ci do zgromadzonych przez nas danych.

I. Administrator danych osobowych

Kto odpowiada za Twoje dane osobowe?
Przekazane przez Ciebie dane osobowe są administrowane przez:
IceBreaker Anna Barbarska, NIP: 125-099-79-40, REGON 146559553, ul. Herbu Szreniawa 11/34, 02-972 Warszawa.

II. Zasady ogólne przetwarzania danych osobowych

Gdzie przechowujemy Twoje dane?
Zebrane dane osobowe przechowujemy na serwerach home.pl, z których korzysta strona ice-breaker.pl

Kto ma dostęp do Twoich danych?
Twoje dane mogą być udostępniane jedynie w ramach podmiotu administratora. To oznacza, że Twoich danych nigdy nie przekazujemy innym podmiotom, nie sprzedajemy, ani nie wymieniamy się nimi w celach marketingowych.

W odosobnionych przypadkach przekazujemy Twoje dane wybranym podmiotom zewnętrznym wyłącznie w ramach realizacji usług, które zostały przez nas zdefiniowane, i jedynie w zakresie, jaki obejmują podpisane przez nas umowy powierzenia przetwarzania. Szczegółowe informacje na temat kategorii podmiotów zewnętrznych znajdziesz niżej.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych?
Twoje dane osobowe przetwarzamy na mocy zawartej umowy określonej Regulaminie. Twoje dane przetwarzamy tylko w takim zakresie, jaki jest konieczny do właściwej realizacji świadczonych przez nas usług.

Uaktualnienia zasad naszej Polityki prywatności
Jeżeli w przyszłości staniemy przed koniecznością aktualizacji Polityki prywatności, jej najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na naszej stronie w zakładce Polityka prywatności. Tam będziemy informować o każdorazowej zmianie Polityki prywatności, na przykład zmianie celu, w jakim korzystamy z Twoich danych osobowych albo przysługujących Ci praw.
Informację o zmianach wprowadzanych w Polityce prywatności wyślemy Ci na podany nam w trakcie rejestracji lub składania zamówienia adres e-mail przynajmniej 14 dni przed wejściem w życie zmian zapisanych w Polityce prywatności.

III. Twoje prawa w świetle przepisów RODO

Prawo dostępu do danych
W każdej chwili masz prawo zażądać informacji o tym, które z Twoich danych osobowych przechowujemy. W tym celu skontaktuj się z nami, pisząc na adres wydawnictwo@ice-breaker.pl, a my przekażemy Ci te informacje w wiadomości e-mail.

Prawo do przenoszenia danych
Jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, na podstawie Twojej zgody lub zawartej umowy, masz prawo otrzymać kopię takich danych w formacie, który będzie ustrukturyzowany, powszechnie używany i możliwy do odczytania. Kopia danych może zostać przesłana do Ciebie lub do innego podmiotu. Dotyczy to wyłącznie danych osobowych, które zostały nam przekazane.

Prawo do poprawiania danych
Masz prawo do poprawienia lub uzupełnienia Twoich danych osobowych. Jeśli posiadasz konto w witrynie ice-breaker.pl możesz edytować zarówno swoje dane osobowe, jak i udzielone zgody w ramach ustawień swojego konta.

Prawo do usunięcia danych
Masz prawo w każdej chwili usunąć swoje dane osobowe przetwarzane przez nas, z wyjątkiem następujących sytuacji:

 1. jeżeli pomiędzy Tobą a pracownikami naszego sklepu internetowego toczy się niezakończone postępowanie;
 2. jeżeli masz otwarte zamówienie, które nie zostało jeszcze wysłane lub zostało wysłane tylko częściowo;
 3. jeżeli masz wobec nas nieuregulowaną należność, niezależnie od metody płatności;
 4. jeżeli dysponujemy informacją lub podejrzeniem, że w ciągu ostatnich czterech lat korzystałeś z naszych usług w niewłaściwy sposób;
 5. jeżeli dokonałeś jakicholwiek zakupów, zachowamy Twoje dane osobowe dotyczące transakcji w celach księgowych.

Prawo do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu
Masz prawo do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania Twoich danych. Zaprzestaniemy wówczas przetwarzania Twoich danych, o ile nie będzie nam znane zgodne z prawem uzasadnienie procesu przetwarzania danych unieważniające Twój interes lub uniemożliwiające zakończenie przetwarzania danych roszczenia prawne.

Prawo do ograniczenia
Masz prawo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych pod następującymi warunkami:

 • jeżeli nie zgodzisz się na przetwarzanie danych ograniczymy wszelkie przetwarzanie takich danych po zweryfikowaniu, czy istnieje taki uzasadniony interes;
 • jeżeli zgłosisz, że Twoje dane osobowe są niepoprawne: wówczas ograniczymy wszelkie przetwarzanie danych do momentu zweryfikowania ich poprawności;
 • jeżeli przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem: wówczas możesz nie zgodzić się na usunięcie danych osobowych, a zamiast tego zażądać ograniczenia wykorzystania Twoich danych osobowych;
 • jeżeli nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych, ale są one wymagane do zgłoszenia lub oddalenia roszczenia.

Jak możesz korzystać ze swoich praw?
Zależy nam na bezpieczeństwie i właściwej ochronie Twoich danych osobowych. Aby skontaktować się z nami w sprawie przysługujących ci w tym zakresie praw, wyślij e-mail na adres: wydawnictwo@ice-breaker.pl

Prawo zgłoszenia skargi do organu nadzorczego
Jeżeli sądzisz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe w niewłaściwy sposób, zawsze możesz się z nami skontaktować wysyłając e-mail na adres: wydawnictwo@ice-breaker.pl. Masz również prawo zgłosić skargę do organu nadzorczego.

IV. Zakupy w sklepie ice-breaker.pl

Dlaczego używamy Twoich danych osobowych?
Używamy Twoich danych osobowych do:

 • zarządzania zakupami dokonanymi online w sklepie ice-breaker.pl w celu przetwarzania Twoich zamówień;
 • zarządzania zakupami dokonanymi online w sklepie ice-breaker.pl w celu przetwarzania Twoich zwrotów;
 • wysyłania Ci powiadomień o statusie dostarczenia produktów;
 • zarządzania Twoimi płatnościami;
 • przetwarzania reklamacji;
 • przetwarzania zgłoszeń dotyczących reklamacji i rękojmi na zamówione przez Ciebie produkty;
 • przesyłania informacji o zamówionych przez Ciebie produktach;
 • wysyłania newslettera, o ile wyraziłeś zgodę na przesyłanie przez nas informacji handlowych oraz marketingowych;
 • wysyłania Ci powiadomień, w przypadku jakichkolwiek problemów dotyczących powyższych zagadnień.

Jakie dane osobowe przetwarzamy?
Będziemy przetwarzać następujące dane osobowe:

 • dane kontaktowe:
  • imię
  • nazwisko
  • adres
  • adres e-mail
  • numer telefonu
 • informacje na temat płatności i historię płatności;
 • informacje na temat zamówień.

Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych?
Twoje dane osobowe są przekazywane podmiotom zewnętrznym wyłącznie w celu świadczenia Ci oferowanych przez nas usług.
Otrzymują je m.in. firmy:

 • magazyny i firmy kurierskie, które dostarczają zamówione przez Ciebie produkty;
 • firmy realizujące płatności w celu przetworzenia dokonanej przez Ciebie płatności;
 • firma informatyczna, która zajmuje się obsługą naszej strony;
 • firma księgowa, która rozlicza nasze transakcje.

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?
Musimy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby być w stanie świadczyć oferowane przez nas usługi i dostarczać zamówienia, które złożyłeś w witrynie ice-breaker.pl.

Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane?
Jeżeli jesteś klientem naszego sklepu lub członkiem naszej społeczności Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu kiedy zażądasz ich usunięcia, o ile ich dalsze przechowywanie nie będzie niezbędne w zakresie wymaganym przez przepisy prawa (np. dla roszczeń wynikających z rękojmi). W przypadku, gdy jesteś jedynie subskrybentem newslettera, Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niżdo momentu rezygnacji z jego otrzymywania.

V. Informacje handlowe i marketingowe

Dlaczego używamy Twoich danych osobowych?
Będziemy używać Twoich danych osobowych do przesyłania informacji handlowych i ofert marketingowych pocztą e-mail.

Jakie dane osobowe przetwarzamy?
Przetwarzamy następujące dane osobowe:

 • dane kontaktowe:
  • adres e-mail
 • dane demograficzne;
 • produkty i oferty zapisane przez Ciebie w koszyku zakupów lub z niego usunięte;
 • adres IP i inne dane geolokalizacyjne.

Jeżeli masz konto w naszym sklepie, będziemy też przetwarzać Twoje dane osobowe przekazane w związku z tym kontem, m.in.:

 • imię i nazwisko,
 • adres,
 • dane demograficzne,
 • historia zakupów,
 • sposób nawigacji po stronie i kliknięte elementy.

Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych?
Nigdy nie przekazujemy Twoich danych osobowych w celach marketingowych, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy z innymi podmiotami zewnętrznymi.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe są przetwarzane na mocy wyrażonej przez Ciebie zgody na otrzymywanie informacji handlowych.

Prawo do wycofania zgody
Masz prawo w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz otrzymywanie od nas informacji handlowych. Kiedy to zrobisz, wówczas niezwłocznie zaprzestaniemy wysyłki wszelkich ofert w ramach informacji handlowych przesyłanych wcześniej na podstawie zgody na przetwarzanie danych.
Możesz zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych wykonując instrukcję zawartą w każdej takiej przekazywanej przez nas wiadomości handlowej.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?
Będziemy przechowywać Twoje dane do celów marketingu bezpośredniego do momentu, w którym wycofasz swoją zgodę.

VI. Pliki cookies

Cookies to niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których korzystasz ze stron internetowych.

Jak używamy plików cookies?
Wykorzystujemy dwa typy plików cookies:

 1. cookies sesyjne: są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu zakończenia sesji. Cookies sesyjne zostają wówczas trwale usunięte z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych, ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia.
 2. cookies trwałe: są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych, ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia. Trwałych plików cookie używamy do przechowywania informacji o Twoich preferencjach dotyczących sposobu korzystania z naszej strony. Używamy ich również do przechowywania Twoich danych, jeżeli przed zalogowaniem klikniesz opcję „Pamiętaj mnie”. Pliki cookies wykorzystujemy też do zapisywania Twoich ulubionych produktów.

Wykorzystujemy zarówno nasze pliki cookies, jak i pliki cookies podmiotów zewnętrznych, w celu gromadzenia statystyk oraz danych użytkowników w formie zagregowanej oraz indywidualnej.
Korzystamy także z narzędzi analitycznych umożliwiających optymalizację naszej strony i przedstawianie oferty interesującej dla użytkownika.
Wykorzystujemy zewnętrzne pliki cookies monitorujących sposób, w jaki użytkownik korzysta z innych witryn. Dzięki temu możemy udostępniać materiały marketingowe na innych stronach i w różnych kanałach komunikacji.

Do jakich celów wykorzystujemy pliki cookies?
Cookies własne wykorzystujemy w następujących celach:

 1. konfiguracja witryny:
  1. dostosowanie zawartości strony internetowej oraz serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych serwisu;
  2. rozpoznanie urządzenia użytkownika serwisu oraz jego lokalizacji i odpowiednie wyświetlanie strony internetowej, tak aby była dostosowana do jego indywidualnych potrzeb;
  3. zapamiętanie ustawień wybranych przez użytkownika i personalizacja interfejsu użytkownika;
  4. zapamiętanie historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści;
  5. zapamiętanie preferowanego rozmiaru czcionki, wyglądu strony itp.
 2. uwierzytelnienie użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie:
  1. utrzymanie sesji użytkownika serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  2. poprawna konfiguracja wybranych funkcji serwisu, w szczególności umożliwienie weryfikacji autentyczności sesji przeglądarki;
  3. optymalizacja i zwiększenie wydajności usług świadczonych przez Administratora.
 3. realizacja procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych:
  1. dostosowanie zawartości stron internetowych serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacja korzystania ze stron internetowych serwisu. W szczególności pliki cookies pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dopasowaną do jego indywidualnych potrzeb.
 4. zapamiętanie lokalizacji użytkownika:
  1. poprawna konfiguracja wybranych funkcji serwisu, w szczególności umożliwienie dostosowania dostarczanych informacji do użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.
 5. analizy, badania oraz audyt oglądalności i tworzenie anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy witryny korzystają ze stron internetowych witryny, w celu ulepszania ich struktury i zawartości.
 6. zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności serwisu.

Cookies zewnętrzne wykorzystujemy w następujących celach:

 1. zbieranie ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych np. Google Analytics, FB Pixel, Google Feed Manager;
 2. wykorzystanie funkcji interaktywnych w celach popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:
  1. Facebook.com
  2. Instagram.com
  3. Youtube.com
  4. Pinterest.com
  5. Twitter.com
  6. Bloglovin.com
  7. LinkedIn

Czy możesz się na to nie zgodzić?
Oczywiście, że tak. Możesz samodzielnie i w każdym momencie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do Twojego urządzenia.
Zmiany ustawień, o których mowa powyżej, możesz dokonać za pośrednictwem ustawień przeglądarki internetowej lub poprzez konfigurację usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na Twoim urządzeniu.
Szczegółowe informacje o możliwościach i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (tj. przeglądarki internetowej).
Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na naszej stronie internetowej. Dane przekazywane firmom zewnętrznym są używane wyłącznie do świadczenia usług wymienionych powyżej. Używamy narzędzi analitycznych do gromadzenia danych statystycznych w celu optymalizowania naszej witryny i przedstawiania informacji, które mogą Cię zainteresować.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?
Gdy zalogujesz się na swoje konto, dane będą przetwarzane na mocy naszego uzasadnionego interesu tzn. w celu i zakresie niezbędnym dla korzystania przez Ciebie z witryny.
Możemy przetwarzać Twoje dane w celach marketingowych, jedynie jeżeli wyrazisz na to odrębną zgodę.
Przysługuje Ci prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowywania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
Zastrzegamy sobie jedynie prawo do odmowy usunięcia danych użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Kto ma dostęp do Twoich danych?
Do danych osobowych zbieranych przez nas mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy oraz inne uprawnione osoby zajmujące się obsługą serwisu, którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa.
Dane osobowe użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.