Word on the Street – podobno najfajniejszy materiał video od British Council

word on the street Ashlie and StephenWord on the Street to seria krótkich filmów od British Council, w których para sympatycznych bohaterów, Ashlie i Stephen, oprowadzając po ciekawostkach kultury brytyjskiej, sprzedaje nam przy okazji całkiem pokaźną porcję wiedzy językowej (tak funkcjonalnej, jak i leksykalnej czy gramatycznej).

Co składa się na serię Word on the Street?

Seria obejmuje 30 ciekawych tematów (od zakupów w Camden Town, przez Flathunting w Londynie, po potwora z Loch Ness), które już same w sobie są świetnym materiałem na lekcje. Każdy temat to dwa filmy z Ashlie i Stephenem, dwie uzupełniające lekcje z nauczycielem Robem oraz rozszerzenie kulturowe w postaci tematycznego reportażu.word on the street - transport

Ale to nie wszystko. Wszystkim z w sumie pięciu przypadających na poszczególne tematy filmów towarzyszą ćwiczenia, które uczeń może rozwiązać zarówno online (i od razu sprawdzić), jak i na papierze (pliki PDF do pobrania).

Dlaczego tak te filmy lubię?

Co jest fajne –  i mnie osobiście bardzo odpowiada – to duża elastyczność kursu i dowolność jaką dają te lekcje nauczycielowi. Możecie korzystać z pojedynczych filmików, obejrzeć z uczniem tylko część reportażową, przerobić same filmy fabularne albo przerobić wszystko od A do Z. A ponieważ poszczególne części serii nie są ze sobą powiązane chronologicznie, to … no właśnie nic nas nie ogranicza w wyborze i kolejności korzystania z filmów.

word on the street - treatyJest tylko jedna rzecz która trochę utrudnia pracę. Nawigacja w odcinkach. Seria Word on the Street jest na stronie Learn English British Council uszeregowana tematycznie, a ja często potrzebuję znaleźć odcinek ze zwrotami dotyczącymi zakupów albo pamiętam, że któraś część świetnie wprowadzała zdania warunkowe, ale nie ma sposobu na szybkie wyszukanie zagadnień gramatycznych.

Dlatego kiedyś na własne potrzeby, a teraz także i na wasze, zestawiłam odcinki Word on the Street w sposób umożliwiający łatwe wyszukiwanie zagadnień gramatycznych, leksykalnych i funkcjonalnych oraz kulturowych.

Word on the Street – spis odcinków

Camden
Camden Scene 1 & Camden Scene 1 – Language Focusquestion forms and expressions people use when they go shopping
Camden Scene 2 & Camden Scene 2 – Language Focus: questions people ask when they go clothes shopping
Camden Fashionthe history of Camden Town and what’s fashionable now
Snowdon
Snowdon Scene 2 & Snowdon Scene 2 – Language Focus: different ways to use the word ‚what’
Extreme Sportswhite-water rafting expert and a parkour enthusiast
Notting Hill
Notting Hill Scene 1 & Notting Hill Scene 1 – Language Focus: adjectives and words that go with them
Notting Hill Scene 2 & Notting Hill Scene 2 – Language Focus: ‚-ing‚ and ‚-ed‚ adjectives and the words ‚so‚ and ‚such
Multicultural Britain: multicultural UK
Oxford
Oxford Scene 1 & Oxford Scene 1 – Language Focus: using imperatives to give directions and ways of recording new vocabulary to help you remember it
Oxford Scene 2 & Oxford Scene 2 – Language Focus: using the word ‚like’ as a filler
Oxford UniversityOxford University and the London School of Economics: what it’s like to study in the UK
Transport and Travel
Transport and Travel Scene 1 & Transport and Travel Scene 1 – Language Focus: using the present perfect to describe events and experiences
Transport and Travel Scene 2 & Transport and Travel Scene 2 – Language Focus: using the past simple and the present perfect
The City of Londonthe history of The Thames, a houseboat on the river, artists who create incredible images of London in the future
Animals
Animals Scene 1 & Animals Scene 1 Language Focuswillcould and might
Animals Scene 2 & Animals Scene 2 Language Focus: looking into the future…
Wild Animalsanimal shelter; how wild animals live in the city
Art
Art Scene 2 & Art Scene 2 Language Focus: comparatives and superlatives
Pop-up Galleriesa new kind of gallery…
Blackpool
Blackpool Scene 1 & Blackpool Scene 1 – Language Focus: ‚look’, ‚look like’ and different ways of making suggestions
Blackpool Scene 2 & Blackpool Scene 2 – Language Focus: using the expression ‚used to’ to talk about the past
Seaside Entertainmentseaside resorts and the activities people enjoy doing there
Christmas
Christmas Scene 1 & Christmas Scene 1 Language Focus: special Christmas words for viewers
Christmas Scene 2 & Christmas Scene 2 Language Focus: Christmas food: difference between verbs we use in the present continuous and verbs we usually use in the present simple
Christmas ShoppingChristmas window displays; Christmas shopping
Dating
Dating Scene 1 & Dating Scene 1 – Language Focus: love and romance words; when to use ‘make’ or ‘do’
Dating Scene 2 & Dating Scene 2 – Language Focus: words used to describe people’s character; nouns that have become verbs
Weddinga young couple on their wedding day; how people get married in the UK
Education
Education Scene 1 & Education Scene 1 – Language Focus: how to use ‘going to’ and ‘will’ to talk about plans and make predictions
Education Scene 2 & Education Scene 2 – Language Focus: parts of a car; different uses of ‘so’ and ‘such + adjective + noun’
Working in Fashionset of a photo shoot; what you need to know to work in fashion
Farming
Farming Scene 1 & Farming Scene 1 – Language Focus: ‘should’, ‘should have’; expressions used in giving directions
Farming Scene 2 & Farming Scene 2 – Language Focus: different uses of the word ‘have’ and loads of other things.
Ice Cream: ice cream
Flathunting
Flathunting Scene 1 & Flathunting Scene 1 Language Focus: different ways to talk about disliking something; present continuous
Homes of the Futuresome of the latest innovations in house design and furniture
Halloween
Bonfire Night: why the British celebrate people trying to blow up Parliament
History
History Scene 1 & History Scene 1 – Language Focus: American English; some uses of passive verb forms
History Scene 2 & History Scene 2 – Language Focus: different uses of the word ‘time’; different names for the meals of the day
English HistoryEnglish Civil War
Hospital
Hospital Scene 1 & Hospital Scene 1 – Language Focus: different ways to ask for things and the expression ‘here you go’
Hospital Scene 2 & Hospital Scene 2 – Language Focus: third conditional; medical vocabulary; ‘neither’ and ‘nor’
Paramedicsparamedics and the work they do
 Indoor Sports
Indoor Sports Scene 1 & Indoor Sports Scene 1 Language Focus: British weather; making predictions
British Weather: weather forecasts
Jobs
Jobs Scene 1 & Jobs Scene 1 – Language Focus: using ‘out’ with verbs; phrases used when ordering in a restaurant
Jobs Scene 2 & Jobs Scene 2 – Language Focus: differences between the past simple and present perfect; different uses of ‘look’ and ‘say’
Starting a Businessadvice from entrepreneurs old and new, including Sir Richard Branson
Murder Mystery
Murder Mystery Scene 1 & Murder Mystery Scene 1 – Language Focus: ‘must’, ‘could’ and ‘perhaps’ be used to speak about certainty and possibility
Murder Mystery Scene 2 & Murder Mystery Scene 2 – Language Focus: past simple and past perfect to speak about events in the past; ‘about to’ for the near future
Sherlock Holmesthe most famous fictional detective to have roamed the streets of London
Music
Music Scene 1 & Music Scene 1 – Language Focus: ‘play’, ‘live’ and ‘mind’ and how they can be used in different ways
Music Scene 2 & Music Scene 2 – Language Focus: indirect questions; present perfect; sentences with ‘I bet’
Live Musicone of the UK’s many music festivals; backstage with a British band
Night Out
Night Out Scene 1 & Night Out Scene 1 – Language Focus: how people behave in a pub; expressions to make offers and requests
Night Out Scene 2 & Night Out Scene 2 – Language Focus: phrasal verbs from the clip; ways of saying how much you like something
The British Pubthe history and continuing popularity of the great British pub
Northern Ireland
Northern Ireland Scene 1 & Northern Ireland Scene 1 Language Focus: ordering instructions in English; keen on
Northern Ireland Scene 2 & Northern Ireland Scene 2 Language FocusHe saidShe said; the word ‚bit’
Northern Ireland’s Street ArtBelfast; how street art shows the city’s difficult history and promises a brighter future
Paris
Paris Scene 1 & Paris Scene 1 Language Focus: the best ways to learn a language; make and do.
Britain in Europe?difficult relationship between Britain and Europe
Shakespeare
Shakespeare Scene 1 & Shakespeare Scene 1 Language Focus: good ways to learn vocabulary; uses of ‚into’
Shakespeare Scene 2 & Shakespeare Scene 2 Language Focus: some of the most important English tenses
London’s TheatreLandLondon’s famous West End; backstage at Mamma Mia!
Social Media
Social Media Scene 1 & Social Media Scene 1 – Language Focus: common words used to talk about social media; different continuous forms
Social Media Scene 2 & Social Media Scene 2 – Language Focus: ways to use the words ‘if’, ‘what if’, ‘already’ and ‘nap’
Social Media Revolutionhow social media play a key role in the production of videos made for the internet
Sport
Sport Scene 1 & Sport Scene 1 – Language Focus: gym vocabulary; ‘going to’ to talk about plans
Sport Scene 2 & Sport Scene 2 – Language Focus: examples of ‘text speak’; different meanings of the phrasal verb ‘work out’
Women’s footballTottenham Hotspur Football Club – women’s football in England
York
York Scene 2 & York Scene 2 Language Focus: verbs followed by gerunds, v-ing, and infinitives, to + verb; too and very
Heritage Tourismhow Britain’s history and industrial past still draw crowds of tourists
Loch Ness
Loch Ness Scene 1 & Loch Ness Scene 1 – Language Focus: using past and present verb forms with ‚if’ – conditional sentences
Loch Ness Scene 2 & Loch Ness Scene 2 – Language Focus: passive voice; ways to ask people to wait; how people say ‚want to’ and ‚going to’
Four Nationsculture and traditions of the four nations that make up the United Kingdom
Big Meal
Big Meal Scene 1 & Big Meal Scene 1 Language Focus: being polite in English; how to use the common word stuff
Food in Britaindifferent food that people in Britain enjoy eating; how food in Britain comes from all over the world
Bestival
Bestival Scene 1 & Bestival Scene 1 Language Focus: verb patterns; how some verbs are used together
Bestival Scene 2 & Bestival Scene 2 Language Focus: different ways we use the verb need
The Classic British CarNational Motor Museum; the rise and decline of the Classic British car